MynAK tar fram nya vägledningar för arbetsgivare

På uppdrag av den nybildade Myndigheten för Arbetsmiljökunskap tar Karolinska Institutet (Institutet för Miljömedicin) och jag fram vägledningar för arbetsgivare baserade på de riktlinjer samt modeller för arbetshälsoekonomiska beräkningsmodeller som tidigare tagits fram för Företagshälsan. Syftet är att ge chefer, HR och arbetsgivare tillgång till kunskap om evidensbaserade metoder för arbetshälsa. Min roll är främst att bidra med kunskap kring verksamhetsanalys och hälsoekonomi samt med min långa erfarenhet från detta arbete på arbetsgivarsidan.
En första sammanfattning publiceras i maj 2019 och de fullständiga vägledningarna beräknas publiceras under hösten 2019 på MynAKs hemsida (mynak.se).