Lönsam hälsa

Lönsamhet genom hälsosamma arbetsplatser

Aktuellt

  • SvD fokuserar på psykisk ohälsa för chefer och kostnader för arbetsgivare. Läs mer >>
  • Uppdrag för MynAK att ta fram vägledningar till arbetsgivare. Läs mer >>

Räkna rätt och gör rätt

Att investera i personalens hälsa är bland de mest lönsamma investeringar man kan göra. Och jag kan bevisa det!
Men för att nå resultat handlar det om att investera rätt. Att veta vad som behövs för att skapa de optimala förutsättningarna för personalen att nå företagets strategiska mål.
Det finns en hel del modern forskning sammanställd kring hälsa och ekonomi. Jag har arbetat de senaste 15 åren med att göra den tillgänglig för företag och organisationer.

Men bara för att insatser är ekonomiskt lönsamma är det inte säkert att de är rätt för just er organisation. Det är nödvändigt att utforma dem med utgångspunkt i nuläge, behov och de affärsstrategiska förutsättningar som kommer gälla om 1, 5 eller 10 år.


Anlita mig för att upprätta en hälsostrategi för ert företag/organisation, göra en ekonomisk konsekvensberäkning av er personals hälsa eller som rådgivare vid val av personalhälsoinsatser. Jag håller också föreläsningar, workshops och seminarier.
Jag har 35 års erfarenhet av ledarskap, företagsledning, strategisk utveckling, affärsprocesser och finansfrågor, varav de senaste 15 åren främst inriktad på personalhälsa, speciellt psykisk ohälsa.
Johan Rudborg, ibalans