Återbruk – hur omställningen inte behöver bli så dramatisk

Linjär ekonomi är en parentes i historien. Före industrialiseringen för 150 år sedan var all ekonomi cirkulär. Och slit och släng är inte äldre än 50 år. Försäljningsargumenten förr var hållbarhet, idag är det närmast tvärtom.

Vi behöver återbruka gammal kunskap, men omvandla den till dagens samhälle, dagens behov och önskemål. Förr köpte vi en vinterkappa som skulle räcka livet ut, och vårdade den därefter, lagade och sydde om vid behov. Idag har vi tröttnat på den efter 3 år och vill ha ”något nytt”. Dessa två synsätt behöver inte vara konkurrerande. Genom att skapa en struktur där produkter har lång livslängd, men kan anpassas, underhållas och förändras över tid i kombination med en struktur där den enskilde konsumenten kan byta ut och få ”något nytt” kan vi uppfylla båda behoven.

Också inom andra områden kan vi återbruka gammal kunskap i modern tappning. För 40 år sedan var det fullständigt naturligt att ta tåget på semestern, också långt bort – t ex till badsemestern vid Medelhavet. På köpet fick vi mängder av upplevelser på vägen. Idag har vi vant oss vid att resan bara är något onödigt ont för att nå målet. Om vi måste ställa om våra resvanor – hur kan vi kombinera detta? Kan vi göra färre och längre men innehållsrikare resor med moderna, snabba tåg i kombination med kortare, spännande och annorlunda upplevelser på nära håll? Resa digitalt? Virtuella världar?

Med maten är det samma sak. Många upplever sig inte ha råd att äta ekologiskt, närodlat och klimatsmart. Men egentligen handlar det om att vi har vant oss vid mat som är både ekonomiskt och klimatmässigt dyr, t ex otroligt mycket kött. Ställer vi om till mer vegetarisk kost (det räcker att äta som vi gjorde för en halv generation sedan), och mer i säsong frigör vi pengar som gott och väl räcker att betala för merkostnaden för matråvaror skapade med stor miljöhänsyn.

Allt det här låter ju lätt, så vad krävs egentligen?

Först och främst krävs modiga politiker (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt) – som törs införa regleringar och styrmedel för att därmed skapa de rätta ekonomiska incitamenten för ett annat sätt att producera, sälja och konsumera i enlighet med cirkulär ekonomi i ett hållbart samhälle.

För det andra krävs återbruk av gammal kunskap, men i helt ny tappning hos oss konsumenter.

För det tredje krävs att offentlig sektor och näringsliv investerar i innovation av både teknik och affärsmodeller, vilket dock kommer av sig själv med de rätta politiska styrmedlen.